Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

943. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje, stran 2860.

Na podlagi 30. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 92/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 24. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembah sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
I
V sklepu o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje (Uradni list RS, št. 4/02, 51/02) se prva točka spremeni in se na novo glasi:
Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok znaša:
I.  starostna skupina (od 1 do 3 let):    89.384,36 SIT
II. starostna skupina (od 3 do 5 let):    63.897,02 SIT
II
Druga točka sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje (Uradni list RS, št. 4/02, 51/02) se spremeni, da se na novo glasi:
Cena programov, ki predstavlja osnovo za določitev plačila staršev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je nižja, razliko do ekonomske cene krije Občina Prevalje in znaša v dnevnem programu (9 ur) varstva otrok v oddelkih, z malico in kosilom:
I.  starostna skupina:            68.881,00 SIT
II. starostna skupina:            57.400,00 SIT
Oskrbnina v poldnevnem varstvu (4–6 ur) otrok v oddelku, z malico in kosilo znaša:
I.  starostna skupina:            55.105,00 SIT
II. starostna skupina:            45.921,00 SIT
Oskrbnina v poldnevnem varstvu (4–6 ur) otrok v oddelku, z malico znaša:
I.  starostna skupina:            51.435,00 SIT
II. starostna skupina:            42.251,00 SIT
III
Tretja točka sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje (Uradni list RS, št. 4/02, 51/02) se na novo glasi:
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica     117 SIT
b) kosilo     259 SIT
c) dodatna popoldanska malica, ki ni vračunana v ceni programa 70 SIT.
IV
Ostale točke sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje ostanejo nespremenjene.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2003 dalje.
Št. 15204-0001/02-6
Prevalje, dne 24. februarja 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost