Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

940. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, stran 2858.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/03) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 3. redni seji dne 24. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni »odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93).
2. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve za naslednja sprejeta in objavljena prostorska izvedbena akta:
– odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 20/86;
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 9/93.
3. člen
Znotraj meja ureditvenih območij naselij Holmec–MMP, Pikov Križ, Malinek, Poljana, Štoparjev most, Šentanel in Leše se uporabljajo določila 19. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 20/86.
4. člen
Na gradbenih parcelah razpršene gradnje, ki so kot take opredeljene v prostorskih sestavinah plana občine, razen na le–teh, ki jih ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 9/94), se uporabljajo določila 22. člena odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 20/86.
5. člen
Znotraj meja Ureditvenih območij naselij Holmec–MMP, Pikov Križ, Malinek, Poljana, Štoparjev most, Šentanel in Leše se uporabljajo določila 4. člena odloka spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 9/93.
6. člen
Na gradbenih parcelah razpršene gradnje, ki so kot take opredeljene v Prostorskih sestavinah plana občine, razen na le–teh, ki jih ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 9/94), se uporabljajo določila 5. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 9/93.
7. člen
Znotraj meja ureditvenih območij naselij Holmec–MMP, Pikov Križ, Malinek, Poljana, Štoparjev most, Šentanel in Leše in na gradbenih parcelah razpršene gradnje, ki so kot take opredeljene v Prostorskih sestavinah plana občine, razen na le–teh, ki jih ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 9/94), velja določilo 7. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 9/93.
8. člen
Grafična podlaga, ki določa območja ureditvenih območij naselij in gradbenih parcel razpršene gradnje so sestavni del Prostorskih sestavin plana občine in je prikazana v:
a) kartografski dokumentaciji DP v merilu M 1:25000 (karta št.1/Zasnova namenske rabe prostora in karta št. 2/Zasnova omrežij naselij in načinov urejanja z vrstami PIA);
b) kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1:5000 (listi PKN 1–19) .
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0004/2003-10
Prevalje, dne 24. februarja 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost