Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

939. Odlok o območju predkupne pravice Občine Prevalje, stran 2857.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01), je občinski svet na 3. redni seji dne 24. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o območju predkupne pravice Občine Prevalje
1. člen
S tem odlokom je določeno območje, na katerem Občina Prevalje lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah.
2. člen
Območje predkupne pravice obsega vse nepremičnine na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
3. člen
Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka je določeno v grafičnih prilogah odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01), na listih št. 1.1.1-1.1.10, 1.2.1 – 1.2.3 in 2.2.1 – 2. 2. 19.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46505-0001/2003-06
Prevalje, dne 24. februarja 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost