Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

937. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča, stran 2856.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) in 5. člena odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) je Občinski svet občine Lenart na 4. seji dne 18. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1
Na podlagi ugotovljenih poprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2003 določi naslednja izhodišča cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrsta komunalnih objektov in naprav, in sicer:
------------------------------------------------------------------------
Opis opremljenosti     Izhodiščna cena na 1 m2    Izhodiščna cena
               koristne stanovanjske     za posamezne
                     površine      objekte po
                              normativih v
                             drugem odstavku
                             5. člena odloka
------------------------------------------------------------------------
1. Objekti in naprave individualne komunalne rabe
a) vodovodno omrežje             1.715        205.800
b) fekalna kanalizacija           2.755        330.600
c) električno omrežje:
– v kabelski izvedbi             2.010        241.200
– v izvedbi z zračnimi vodi         1.252        150.240
č) telefonsko kabelsko omrežje:
– v kabelski izvedbi              970        116.400
– v izvedbi z zračnimi vodi          585        70.200
2. Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe
a) cesta:
– v asfaltni izvedbi s pločniki       5.900        708.000
– v asfaltni izvedbi brez pločnikov     3.336        400.320
– v makadamski izvedbi            1.668        200.160
b) javna parkirišča v sklopu ceste      1.518        182.160
c) javna razsvetljava:
– v kabelski izvedbi s kandelabri       627        75.240
– v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih    314        37.680
d) odvodnjavanje javnih in prostih površin
v urejeno kanalizacijo
(meteorna kanalizacija)            895        107.400
------------------------------------------------------------------------
2
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 30/02).
3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-4/2003
Lenart, dne 18. februarja 2003.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost