Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

923. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj, stran 2839.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/01) je upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije, skladno s pristojnostmi po 31. členu statuta OZS na 9. redni seji dne 28. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj
I
Obrtna zbornica Slovenije s tem sklepom določa območne obrtne zbornice z območji njihovega delovanja, na katerih bo vodila postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje.
II
Postopki iz I. točke tega sklepa se bodo vodili na naslednjih območnih obrtnih zbornicah za območja, ki jih pokrivajo:
-----------------------------------------------------------------
Zap.    Območna obrtna zbornica,    Območje - občine 
št.    naslov
-----------------------------------------------------------------
01.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ajdovščina, Vipava
      AJDOVŠČINA
      Prešernova ulica 2a
      5270 Ajdovščina
02.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Brežice
      BREŽICE
      Cesta prvih borcev 3
      8250 Brežice
03.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Celje, Vojnik, Štore,
      CELJE             Dobrna
      Cesta na Ostrožno 4

      3000 Celje
04.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Cerknica, Loška dolina,
      CERKNICA            Bloke
      Tabor 5B

      1380 Cerknica
05.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Črnomelj, Semič
      ČRNOMELJ
      Ulica 21. oktobra 10
      8340 Črnomelj
06.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Domžale, Lukovica,
      DOMŽALE            Mengeš, Moravče, Trzin
      Šaranovičeva c. 21A, Vir
      1230 Domžale
07.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Dravograd
      DRAVOGRAD
      Trg 4. julija 18
      2370 Dravograd
08.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Gornja Radgona,
      GORNJA RADGONA         Radenci, Sveti Jurij 
      Trg svobode 9
      9250 Gornja Radgona
09.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Grosuplje, Dobrepolje,
      GROSUPLJE           Ivančna Gorica
      Ob Grosupeljščici 1B
      1290 Grosuplje
10.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Hrastnik
      HRASTNIK
      Naselje Aleša Kaple 8A
      1430 Hrastnik
11.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Idrija, Cerkno
      IDRIJA
      Lapajnetova ul. 19
      5280 Idrija
12.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ilirska Bistrica
      ILIRSKA BISTRICA
      Bazoviška c. 13
      6250 Ilirska Bistrica
13.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Izola
      IZOLA
      Brkinska 13
      6310 Izola
14.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Jesenice, Kranjska
      JESENICE            Gora, Žirovnica
      Titova 47
      4270 Jesenice
15.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Kamnik, Komenda
      KAMNIK
      Tomšičeva 11
      1241 Kamnik
16.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Kočevje, Osilnica,
      KOČEVJE            Kostel
      Roška c. 
      1330 Kočevje
17.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Koper
      KOPER
      p.p. 772
      6101 Koper
18.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Kranj, Cerklje na
      KRANJ             Gor., Naklo, Preddvor,
      Likozarjeva ul. 1       Šenčur, Jezersko
      4000 Kranj
19.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Krško
      KRŠKO
      Cesta krških žrtev 67
      8270 Krško
20.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Laško, Radeče
      LAŠKO
      Savinjsko nabrežje 2
      3270 Laško
21.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Lenart, Benedikt,
      LENART             Cerkvenjak, Sveta Ana
      Kraigherjeva 19 A
      2230 Lenart v Sl. goricah
22.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Lendava, Črenšovci,
      LENDAVA            Kobilje, Odranci,
      Glavna ul. 11         Turnišče,Velika Polana
      9220 Lendava          Dobrovnik
23.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Litija, Šmartno pri
      LITIJA             Litiji
      Jerebova ul. 12
      1270 Litija
24.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ljubljana (del),
      LJUBLJANA BEŽIGRAD       Dol pri Ljubljani
      Reboljeva ul. 3        (del)
      1000 Ljubljana
25.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ljubljana (del)
      LJUBLJANA CENTER
      Trubarjeva c. 51
      1000 Ljubljana
26.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ljubljana (del)
      LJUBLJANA MOSTE-POLJE     Dol pri Ljubljani
      Zaloška 147          (del)
      1000 Ljubljana
27.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ljubljana (del),
      LJUBLJANA ŠIŠKA        Medvode, Vodice
      Pipanova pot 30
      1210 Ljubljana Šentvid
28.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ljubljana (del),
      LJUBLJANA VIČ         Brezovica, Ig,
      Tržaška c. 116         Škofljica, Velike
      1000 Ljubljana         Lašče, Dobrova - 
                     Polhov Gradec, Horjul 
29.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Ljutomer, Križevci,
      LJUTOMER            Razkrižje, Veržej
      Stari trg 3
      9240 Ljutomer
30.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA    Logatec
      LOGATEC
      Tržaška c. 11
      1370 Logatec
31.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Maribor, Duplek, Rače-
      MARIBOR             Fram, Starše, Hoče-
      Titova c. 63          Slivnica, Miklavž na
      2000 Maribor          Dravskem polju
32.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Metlika
      METLIKA
      Partizanski trg 5
      8330 Metlika
33.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Mozirje, Gornji Grad,
      MOZIRJE             Ljubno, Luče, Nazarje,
      Savinjska c. 31         Solčava
      3330 Mozirje
34.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Murska Sobota,
      MURSKA SOBOTA          Beltinci, Gornji
      Lendavska 33          Petrovci, Kuzma,
      9000 Murska Sobota       Moravske Toplice,
                      Puconci,
                      Rogaševci, Cankova,
                      Grad, Hodoš,
                      Šalovci, Tišina
35.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Nova Gorica, Brda,
      NOVA GORICA           Miren-Kostanjevica,
      Ul. Gradnikove brigade 6    Kanal, Šempeter
      5000 Nova Gorica        Vrtojba
36.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Novo mesto,
      NOVO MESTO           Šentjernej, Žužemberk,
      Trdinova ul. 4         Dolenjske Toplice,
      8000 Novo mesto         Mirna Peč, del Občine
                      Škocjan,in sicer
                      naslednja naselja:
                      Čučja Mlaka, Dobrava
                      pri Škocjanu, Dobruška
                      vas, Dolenje Dole,
                      Dolnja Stara vas,
                      Gabrnik, Gorenje Dole,
                      Goriška gora, Goriška
                      vas pri Škocjanu,
                      Gornja Stara vas,
                      Grmovje, Hrastulje,
                      Hudenje, Jelendol,
                      Klenovik, Male
                      Poljane, Mačkovec pri
                      Škocjanu, Ruhna vas,
                      Segonje, Stara Bučka,
                      Stopno, Stranje pri
                      Škocjanu, Škocjan,
                      Tomažja vas, Velike
                      Poljane, Zagrad, Zalog
                      pri Škocjanu, Zavinek,
                      Zlogaje
37.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Ormož
      ORMOŽ
      Ljutomerska c. 30
      2270 Ormož
38.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Piran
      PIRAN
      Liminjanska c. 96
      6320 Portorož
39.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Pesnica, Kungota,
      PESNICA             Šentilj
      Pesnica 42A
      2211 Pesnica

40.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Postojna, Pivka
      POSTOJNA
      Jenkova ul. 1
      6230 Postojna
41.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Ptuj, Dornava,
      PTUJ              Gorišnica,
      Vošnjakova ul. 13        Juršinci, Kidričevo,
      2250 Ptuj            Majšperk,Videm, Zavrč,
                      Destrnik, Hajdina,
                      Podlehnik, Trnovska
                      vas, Žetale, Markovci,
                      Sv. Andraž v Sl.
                      goricah
42.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Radlje ob Dravi, Muta,
      RADLJE OB DRAVI         Vuzenica,Podvelka,
      Mariborska c. 1         Ribnica na Pohorju
      2360 Radlje ob Dravi
43.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Radovljica, Bled,
      RADOVLJICA           Bohinj
      Gorenjska c. 20
      4240 Radovljica
44.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Ravne, Črna na
      RAVNE NA KOROŠKEM        Koroškem, Mežica,
      Janeče 4            Prevalje
      2390 Ravne na Koroškem
45.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Ribnica, Loški potok,
      RIBNICA             Sodražica
      Vrvarska pot 3
      1310 Ribnica
46.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Ruše, Lovrenc na
      RUŠE              Pohorju, Selnica ob
      Jamnikova 2/I.         Dravi
      2342 Ruše
47.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Sevnica, del občine
      SEVNICA             Škocjan in sicer
      Cankarjeva ul. 1        naslednja naselja:
      8290 Sevnica          Bučka, Dolenje Radule,
                      Dule, Gorenje Radule,
                      Jarčji Vrh, Jerman
                      Vrh, Močvirje, Štrit,
                      Zaboršt
48.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Sežana, Divača,
      SEŽANA             Hrpelje-Kozina,
      Ul. Ivana Turšiča 2       Komen
      6210 Sežana
49.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Slovenj Gradec,
      SLOVENJ GRADEC         Mislinja
      Šolska ul. 6
      2380 Slovenj Gradec
50.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Slovenska Bistrica,
      SLOVENSKA BISTRICA       Oplotnica
      Špindlerjeva 2E
      2310 Slovenska Bistrica
51.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Slovenske Konjice,
      SLOVENSKE KONJICE        Zreče, Vitanje
      Mestni trg 11
      3210 Slovenske Konjice
52.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Šentjur Pri Celju,
      ŠENTJUR PRI CELJU        Dobje
      Ul. Valentina Orožna 8
      3230 Šentjur/Celju
53.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Škofja Loka, Gorenja
      ŠKOFJA LOKA           vas-Poljane,Železniki,
      Spodnji trg 2          Žiri
      4220 Škofja Loka
54.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Šmarje pri Jelšah,
      ŠMARJE PRI JELŠAH        Kozje, Rogaška
      Aškerčev trg 4         Slatina, Rogatec,
      3240 Šmarje/Jelšah       Podčetrtek, Bistrica
                      ob Sotli
55.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Tolmin, Bovec, Kobarid
      TOLMIN
      Tumov drevored 11
      5220 Tolmin
56.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Trbovlje
      TRBOVLJE
      Mestni trg 5D
      1430 Trbovlje
57.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Trebnje
      TREBNJE
      Rimska c. 8A
      8210 Trebnje
58.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Tržič
      TRŽIČ
      Predilniška c. 8
      4290 Tržič
59.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Velenje, Šmartno ob
      VELENJE             Paki, Šoštanj
      Stari trg 2
      3320 Velenje
60.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Vrhnika, Borovnica
      VRHNIKA
      Tržaška c. 8A
      1360 Vrhnika
61.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Zagorje ob Savi
      ZAGORJE OB SAVI
      Cesta zmage 35B
      1410 Zagorje ob Savi
62.    OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA     Žalec, Braslovče,
      ŽALEC              Polzela, Prebold,
      Levstikova ul. 2        Tabor, Vransko
      3310 Žalec
-----------------------------------------------------------------
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj (Uradni list RS, št. 14/99).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/2003
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Predsednik upravnega odbora
Obrtne zbornice Slovenije
Štefan Pavlinjek l. r.

AAA Zlata odličnost