Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

768. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača, stran 2506.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 2. redni seji dne 30. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Divača, sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Divača (v nadaljnjem besedilu: proračuna), če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Divača.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank iz 1. člena tega sklepa, se določi v višini 40 SIT na glas volilca mesečno, ki je veljavno glasoval za te stranke.
Skupna višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Divača opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za to leto.
3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo trimesečno po četrtinah na njihove transakcijske račune.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja strank v Občini Divača št. 20/04 (Uradni list RS, št. 28/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02/01
Divača, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r

AAA Zlata odličnost