Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

764. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Cerkvenjak, stran 2503.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99), je Občinski svet občine Cerkvenjak na 25. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Cerkvenjak
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Cerkvenjak.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerim listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz proračuna občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Cerkvenjak v roku 30 dni po predložitvi poročila o občinskem svetu in računskem sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101
Cerkvenjak, dne 9. oktobra 2002.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost