Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

634. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika, stran 2215.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 87/01 in 51/02), 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02), 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 2. redni seji dne 30. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika
1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50: 100).
Stranki pripadajo sredstva iz proračuna Občine Metlika v višini 40 SIT na glas volilca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
2. člen
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
3. člen
Sredstva se strankam priznavajo mesečno in se nakazujejo na njihov transakcijski račun.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika (Uradni list RS, št.11/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 013-1/03
Metlika, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost