Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

633. Sklep o določitvi cene programov v Javnem zavodu Vrtec Laško, stran 2215.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), določil pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 192/00, 111/00, 92/92) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet Laško, na 3. redni seji, dne 29. 1. 2003, sprejel naslednji
S K L E P
o določitvi cene programov v Javnem zavodu Vrtec Laško
I
Cene programov predšolske vzgoje na otroka v Občini Laško znašajo:
1. Celodnevni mesečni program predšolske vzgoje v rednih oddelkih:
– z živili:                       58.767 SIT
– brez živil:                      50.787 SIT
 
2. Celodnevni mesečni program razvojnega oddelka:
– z živili:                      276.329 SIT
– brez živil:                     268.249 SIT
 
3. Poldnevni program predšolske vzgoje v rednih oddelkih:
– z živili:                       54.681 SIT
– brez živil:                      47.232 SIT
 
4. Skrajšani program priprave na šolo:         27.577 SIT
 
5. Program cicibanovih uric:               2.949 SIT
 
6. Cena živil na otroka na dan:              380 SIT
II
Plačilo staršev za mesečni program cicibanovih uric predstavlja 50% cene tega programa in znaša 1.475 SIT.
III
Starši, katerih otroci v počitniških mesecih (julij, avgust) ne obiskujejo programov vrtca za polno mesečno odsotnost plačajo 60% zneska določenega z odločbo o plačilu staršev za program vrtca, v katerega je otrok vpisan.
IV
V primeru, ko gre za polno mesečno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.
V primeru odsotnosti otroka za nepolni mesec je plačilo staršev znižano za dan odsotnosti cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.
V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v Javne zavodu Vrtec Laško, št. 64101-2/01, z dne, 14. 11. 2001 in št. 64101-2/02 z dne, 17. 4. 2002.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64101-2/03
Laško, dne 29. januarja 2003.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost