Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

627. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkno, stran 2210.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 30. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Cerkno
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet občine Cerkno, dobi sredstva iz proračuna Občine Cerkno sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Cerkno, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,4% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
2. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo mesečno.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 37/01).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2003.
Št. 40302-02/01
Cerkno, dne 31. januarja 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost