Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

625. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembi meje med naseljema Benedikt v Slovenskih goricah in Štajngrova, odloka o združitvi naselij Benedikt v Slovenskih goricah in Ženjak v enovito naselje Benedikt v Slovenskih goricah in odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt v Slov. goricah ter preimenovanju naselja Benedikt v Slov. goricah v naselje Benedikt, stran 2209.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter 6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 2. seji dne 29. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembi meje med naseljema Benedikt v Slovenskih goricah in Štajngrova, odloka o združitvi naselij Benedikt v Slovenskih goricah in Ženjak v enovito naselje Benedikt v Slovenskih goricah in odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt v Slov. goricah ter preimenovanju naselja Benedikt v Slov. goricah v naselje Benedikt
1. člen
Javno se razgrnejo osnutki odloka o spremembi meje med naseljema Benedikt v Slov. goricah in Štajngrova, odloka o združitvi naselij Benedikt v Slov. goricah in Ženjak v enovito naselje Benedikt v Slov. goricah, odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt v Slov. goricah in odloka o preimenovanju naselja Benedikt v Slov. goricah v naselje Benedikt.
2. člen
Dokumentacija (tekstualni in kartografski del) bo javno razgrnjena v prostorih Občine Benedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt v Slov. Goricah v delovnem času občinskih upravnih organov. Pričetek javne razgrnitve bo 10. dan po objavi v Uradnem listu RS, razgrnitev pa bo trajala 30 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo na osnutke odlokov pripombe, mnenja in predloge vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Pripombe posredujejo pisno na naslov Občine Benedikt, v času javne razprave pa jih lahko podajo tudi ustno – na zapisnik.
4. člen
Pred koncem javne razgrnitve bo organizirana tudi javna razprava. Datum razprave bo določen naknadno in objavljen na krajevno običajen način.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34408-001/2002-45
Benedikt, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost