Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

621. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot, stran 2176.

Na podlagi sklepa 9. seje Republiške volilne komisije z dne 3. 7. 2002 v zvezi z določbami 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odl. US in 70/00) izdajam
S K L E P
o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
V 6. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Branko Kocbek
– dolžnosti namestnika člana: Ivan Kajdič
– dolžnosti namestnika člana: Vinko Rous
imenuje se:
– za člana: Peter Cvetkovič, roj. 1945, Mariborska 14, Gornja Radgona
– za namestnico člana: Andreja Pelc Čeh, roj. 1971, Boračevska 1, Radenci
– za namestnika člana: Gorazd Tompa, roj. 1978, Paričjak 3b, Radenci.
V 4. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnika člana: Branko Pintar
imenuje se:
– za namestnika člana: Pavel Pajntar, roj. 1947, Trg na Stavbah 1, Litija.
V 7. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti članice: Eda Kumer
imenuje se:
– za članico: Ana Mrzlikar, roj. 1975, Podplešivica 6, Notranje Gorice.
V 8. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Franc Tegelj
imenuje se:
– za člana: Viktor Prudič, roj. 1934, Šišenska 7, Ljubljana.
V 6. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti predsednice: Martina Erzin
V volilni komisiji 3. volilne enote
imenuje se:
– za namestnico predsednika: Martina Erzin, roj. 1966, Dunajska 105, Ljubljana
V 9. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnika člana: Gregor Gasser
imenuje se:
– za namestnico člana: Ivanka Demšar Potočnik, Sv. Duh 155, Škofja Loka.
V 11. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Breda Vrečko
imenuje se:
– za namestnika člana: Matevž Barle, roj. 1936, Čarmanova 25, 1215 Medvode.
V 6. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Marjan Kovačič
imenuje se:
– za članico: Marija Dukarič, roj. 1948, Mladinska 7, Gornja Radgona.
V 7. okrajni volilni komisiji 6. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Aljoša Ločičnik
imenuje se:
– za člana: Nikolaj Oblak, roj. 1979, Ribniki 81, Sevnica.
V 8. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti člana: Viktor Prudič
imenuje se:
– za članico: Vida Kostanjevec, roj. 1961, Kettejeva ul. 7, Ljubljana.
V 3. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnika člana: Andrej Lah
imenuje se:
– za namestnico člana: Ema Rojnik, roj. 1953, Franja Kozarja 31, 9241 Veržej.
V volilni komisiji 2. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnika člana: Aleš Klemenc
imenuje se:
– za namestnika člana: Franc Glažar, roj. 1938, IX. korpusa 7, Postojna.
V volilni komisiji 3. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Barbara Ručigaj Tomšič
imenuje se:
– za namestnico člana: Grušinka Lah, roj. 1976, Mirje 15, Ljubljana.
V 2. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnika člana: Marijan Sok
V 7. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti namestnice člana: Vitoslava Samaluk
in imenuje:
– za namestnika člana: Koestner Karel Drago, roj. 1934, Ul. Angelce Ocepkove 11, Ljubljana.
Št. 1-1/00-1/03
Ljubljana, dne 5. februarja 2003.
Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.

AAA Zlata odličnost