Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

615. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, stran 2172.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in energijo dne 24. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 2223 Kobarid, 2224 Trnovo, 2225 Drežnica, 2265 Ročinj, 2266 Ajba, 2267 Bodrež, 2268 Vrh Kanalski, 2269 Kanal, 2270 Morsko, 2271 Gorenja vas, 2272 Idrija nad Kanalom, 2273 Ukanje, 2295 Banjšice, 486 Belavšek, 464 Belski Vrh, 473 Brezovec, 474 Cirkulane, 462 Dolane, 460 Dravci, 468 Drenovec, 472 Gorenjski Vrh, 467 Goričak, 461 Gradišča, 484 Gradišče, 475 Gruškovec, 397 Hajdina, 465 Hrastovec, 470 Korenjak, 449 Ljubstava, 489 Mala Varnica, 482 Mali Okič, 477 Medribnik, 476 Meje, 478 Paradiž, 471 Pestike, 480 Pohorje, 479 Pristava, 459 Repišče, 396 Skorba, 485 Skorišnjak, 481 Slatina, 458 Spodnji Leskovec, 488 Trdobojci, 469 Turški Vrh, 490 Velika Varnica, 483 Veliki Okič, 463 Veliki Vrh, 466 Zavrč, 487 Zgornji Leskovec, 1839 Jablanica, 1834 Konj, 1847 Šmartno, 1849 Vintarjevec, 1832 Vače, 1833 Sava pri Litiji, 2682 Brdo, 1736 Brinje I, 2681 Brinje II, 1738 Dravlje, 2683 Grič, 2680 Nove Jarše, 1740 Spodnja Šiška, 1732 Štepanja vas, 1731 Udmat, 1739 Zgornja Šiška, 1264 Arnovo selo, 1284 Bukošek, 1303 Bušeča vas, 1278 Dečno selo, 1276 Globoko, 1273 Župelevec, 1361 Podgorje, 1365 Breg, 1366 Ledina, 1353 Raztez, 1359 Presladol, 1370 Podvrh, 1368 Poklek, 1369 Trnovec, 1367 Zabukovje, 144 Kobilje, 148 Renkovci, 157 Dolga vas pri Lendavi, 166 Lendava, 255 Godemarci, 254 Moravci, 983 Male Braslovče, 987 Braslovče, 986 Podvrh, 1013 Jeronim, 997 Gotovlje, 978 Studence, 1003 Zabukovica, 994 Zalog, 977 Železno, 990 Trnava, 1475 Gorenja Orehovica, 1477 Vrhpolje, in 1479 Brusnice se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-2/2003
Ljubljana, dne 24. januarja 2003.
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost