Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

603. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec, stran 2140.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Studenec, št. 08-11/00 z dne 22. avgusta 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Studenec, ki meri 9813 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Sevnica in Škocjan, oziroma v katastrskih občinah Vrh, Log, Hubajnica, Studenec, Bučka, Telče, Krsinji Vrh, Tržišče in Malkovec.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Studenec je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 6.181,59 ha,
– lesna zaloga: 244,7 m3/ha, od tega 41,2 m3/ha iglavcev in 203,5 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 6,47 m3/ha, od tega 0,81 m3/ha iglavcev in 5,66 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Studenec za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 210.720 m3, od tega 32.028 m3 iglavcev in 178.692 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1105,45 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo na površini 5,35 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sevnica, Savska cesta 24, Sevnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 322-01-08-5/00/7
Ljubljana, dne 21. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost