Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

602. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preddvor (2002 do 2011), stran 2140.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preddvor (2002 do 2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Preddvor, št. 03-06/02 z dne 24. decembra 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Preddvor, ki meri 11.856,53 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Preddvor, Naklo, Kranj in Šenčur, oziroma v katastrskih občinah Tupaliče, Breg ob Kokri, Bela, Babni vrt, Predoslje, Suha, Struževo, Kranj, Rupa, Kokrica, Srednja vas, Golnik, Tenetiše, Vojvodin boršt I, Vojvodin boršt II, Duplje, Podbrezje, Žeje, Strahinj, Naklo, Okroglo, Pivka in Goriče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Preddvor je z dnem 1. 1. 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 6.839,65 ha,
– lesna zaloga: 279,8 m3/ha, od tega 164,5 m3/ha iglavcev in 115,3 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 7,10 m3/ha, od tega 3,94 m3/ha iglavcev in 3,16 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Preddvor za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 284.441 m3, od tega 201.096 m3 iglavcev in 83.345 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.407,68 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s premazom na površini 261,41 ha, s količenjem ali tulci z 2.470 kosi in z ograjo v dolžini 2.500 m,
– nega habitatov prosto živečih živali v obsegu 276,6 delovnih dni in na površini 65,10 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Preddvor, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preddvor je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preddvor.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 322-01-03-4/01/7
Ljubljana, dne 21. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost