Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

601. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko (2002 do 2011), stran 2139.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko (2002 do 2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Jezersko, št. 03-05/02 z dne 20. decembra 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Jezersko, ki meri 6.888,54 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v Občini Jezersko, oziroma v katastrskih občinah Zgornje Jezersko in Spodnje Jezersko.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Jezersko je z dnem 1. 1. 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 5.611,02 ha,
– lesna zaloga: 404,6 m3/ha, od tega 329,4 m3/ha iglavcev in 75,2 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 8,08 m3/ha, od tega 6,52 m3/ha iglavcev in 1,56 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Jezersko za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 290.000 m3, od tega 248.011 m3 iglavcev in 41.989 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 780,22 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 132,61 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s premazom na površini 342,71 ha, s količenjem ali tulci s 4.300 kosi ter ostala varstvena dela v obsegu 250 delovnih dni.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezersko, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jezersko-Kokra, Kokra 69a, Zgornje Jezersko, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 322-01-03-3/01/7
Ljubljana, dne 21. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost