Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

586. Zakon o spremembah zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-B), stran 2105.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-B)
Razglašam zakon o spremembah zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 2003.
Št. 001-22-1/03
Ljubljana, dne 5. februarja 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POSEBNIH POGOJIH ZA VPIS LASTNINSKE PRAVICE NA POSAMEZNIH DELIH STAVBE V ZEMLJIŠKO KNJIGO (ZPPLPS-B)
1. člen
(1) V zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99, 43/01 – odl. US, 97/01 in 32/02 – odl. US) se v drugem odstavku 4. člena beseda “geodet” nadomesti z besedilom “oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev, določene z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje) ali pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja, določene z zakonom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: projektant).”.
(2) V tretjem in petem odstavku se beseda “geodet” nadomesti z besedilom “geodetsko podjetje ali projektant “.
(3) V šestem, devetem in petnajstem odstavku se besedi “izdelal geodet” nadomestita z besedilom “izdelalo geodetsko podjetje ali projektant “.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 720-02/99-2/5
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti