Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

328. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2003, stran 586.

Na podlagi 20. in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) dne 27. 12. 2002 izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2003
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov ter proračunskih nalog v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2003, oziroma do sprejetja proračuna Občine Krško za leto 2003.
2. člen
Proračunskim uporabnikom se za financiranje njihove dejavnosti mesečno nakazujejo sredstva v višini dvanajstine sredstev pripadajočih za leto 2002.
V sredstva iz prejšnjega odstavka se vštevajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, stroški za prevoz in regres za prehrano),
– materialni stroški,
– storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje uporabnika,
– transferi za zagotavljanje socialne varnosti in
– subvencije na podlagi pogodb iz prejšnjih proračunskih obdobij.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Krško za leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02 in 117/02) se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna Občine Krško za leto 2003.
4. člen
Ne glede na določila 2. člena tega sklepa, se do zneska zapadlih obveznosti plačujejo stroški, ki so nastali v skladu s pogodbami in naročili na podlagi proračuna 2002 in v tem letu niso bili plačani oziroma niso dospeli v plačilo do 31. decembra 2002.
5. člen
Skupni znesek izplačil iz proračuna mora biti sorazmeren s porabljenimi sredstvi proračuna Občine Krško v enakem obdobju za leto 2002.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Krško za leto 2003.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 403-04-3/02-802
Krško, dne 27. decembra 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost