Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

321. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Vransko, stran 580.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah(Uradni list RS, št. 72/93, 7-/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) objavlja Občinska volilna komisija občine Vransko naslednje
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Vransko
Občinska volilna komisija je na seji dne 11. novembra 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine in članov občinskega sveta na volitvah 10. novembra 2002 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine in članov občinskega sveta.
I
1. Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico glasovati skupaj 2003 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo
Skupno število volivcev z območja občine          2003
Skupaj glasovalo                      1555
Procent udeležbe v občini                 77,63%
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini:
Oddanih glasovnic                    1555
Veljavnih glasovnic                   1537

----------------------------------------------------
Kandidat za župana    Št. glasov     % glasov
----------------------------------------------------
1. Franc Sušnik         849      55,24
2. Andrej Pečovnik       688      44,76
----------------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za župana občine izvoljen Franc Sušnik, rojen 4. 9. 1955, stanujoč Čeplje 1 c, ki je dobil večino veljavnih glasov.
II
Skupni rezultat glasovanja za občinski svet:
Skupno število volivcev z območja občine           189
Številka volilne enote: 1
Oddanih glasovnic                      161
Veljavnih glasovnic                     159

--------------------------------------------------
Kandidat        Št. glasov    % glasov
--------------------------------------------------
1. Roman Aleš          69      43,40
2. Sašo Urankar         90      56,60
--------------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za člana občinskega sveta iz volilne enote ena izvoljen Sašo Urankar, roj. 26. 8. 1968, stanujoč Prekopa 53, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           112
Številka volilne enote: 2
Oddanih glasovnic                      100
Veljavnih glasovnic                     100

----------------------------------------------
Kandidat       Št. glasov   % glasov
----------------------------------------------
1. Stanislav Cencen      23     23,00
2. Martin Florjan       77     77,00
----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za člana občinskega sveta iz volilne enote dve izvoljen Martin Florjan, roj. 21. 9. 1977, stanujoč Čeplje 22, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           200
Številka volilne enote: 3
Oddanih glasovnic                      153
Veljavnih glasovnic                     151

-----------------------------------------------
Kandidat       Št. glasov    % glasov
-----------------------------------------------
1. Darko Denžič        16     10,60
2. Darko Kramar        68     45,03
3. Vladimir Reberšek     67     44,37
-----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za člana občinskega sveta iz volilne enote tri izvoljen Darko Kramar, roj. 3. 7. 1977, stanujoč Brode 25/c, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           614
Številka volilne enote: 4
Oddanih glasovnic                      456
Veljavnih glasovnic                     446

-----------------------------------------------
Kandidat        Št. glasov   % glasov
-----------------------------------------------
1. Emil Jelen         210     47,09
2. Marjan Pečovnik      265     59,42
3. Vladimir Rančigaj     176     39,46
4. Irena Peklar        75     16,82
5. Ljudmila Pikelj       95     21,30
6. Rafael Učakar       128     28,70
7. Edvard Novak        62     13,90
8. Peter Praprotnik      142     31,84
-----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da so za člane občinskega sveta iz volilne enote štiri izvoljeni naslednji trije kandidati, ki so dobili največ glasov:
Marjan Pečovnik, roj. 19. 4. 1967 stanujoč Vransko 130, ki je dobil največ glasov;
Emil Jelen, roj. 21. 5. 1947 stanujoč Vransko 175, ki je dobil največ glasov,
Vladimir Rančigaj, roj. 4. 2. 1937 stanujoč Vransko 52, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           152
Številka volilne enote: 5
Oddanih glasovnic                      122
Veljavnih glasovnic                     118

-----------------------------------------------
Kandidat        Št. glasov   % glasov
-----------------------------------------------
1. Miran Hrastovec       38     32,20
2. Marjetka Kapus       45     38,14
3. Branko Lebeničnik      35     29,66
-----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za članico občinskega sveta iz volilne enote pet izvoljena Marjetka Kapus, roj. 5. 6. 1971 stanujoč Ločica pri Vranskem 15, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           172
Številka volilne enote: 6
Oddanih glasovnic                      129
Veljavnih glasovnic                     122

-----------------------------------------------
Kandidat        Št. glasov   % glasov
-----------------------------------------------
1. Anton Učakar        25     20,49
2. Franc Urankar        62     50,82
3. Gotard Ferme        35     28,69
-----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za člana občinskega sveta iz volilne enote šest izvoljen Franc Urankar, roj. 22. 5. 1960 stanujoč Zahomce 15, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           233
Številka volilne enote: 7
Oddanih glasovnic                      173
Veljavnih glasovnic                     173

-----------------------------------------------
Kandidat        Št. glasov   % glasov
-----------------------------------------------
1. Jožef Križnik        33     19,08
2. Ivan Dolinšek        84     48,55
3. Andrej Semprimožnik     56     32,37
-----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za člana občinskega sveta iz volilne enote sedem izvoljen Ivan Dolinšek, roj. 14. 12. 1954 stanujoč Jeronim 39, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           137
Številka volilne enote: 8
Oddanih glasov                        114
Veljavnih glasovnic                     114

-----------------------------------------------
Kandidat        Št. glasov   % glasov
-----------------------------------------------
1. Ivan Kokovnik        67     58,77
2. Andrej Blatnik       47     41,23
-----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za člana občinskega sveta iz volilne enote osem izvoljen Ivan Kokovnik, roj. 12. 10. 1953 stanujoč Stopnik 41, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine           194
Številka volilne enote: 9
Oddanih glasovnic                      147
Veljavnih glasovnic                     144

-----------------------------------------------
Kandidat        Št. glasov   % glasov
-----------------------------------------------
1. Boris Pikl         72      50
2. Janko Pečovnik       72      50
-----------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za člana občinskega sveta iz volilne enote devet izvoljen Boris Pikl, roj. 18. 9. 1967 stanujoč Tešova 15, na osnovi izvedenega žrebanja po zapisniku o opravljenem žrebu z dne 11. 11. 2002.
III
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 10. novembra 2002:
---------------------------------------------------------
Ime in priimek    Rojstni podatki      Bivališče
---------------------------------------------------------
1. Urankar Sašo     26. 8. 1968      Prekopa 53
2. Florjan Martin    21. 9. 1977      Čeplje 22
3. Darko Kramar      3. 7. 1977      Brode 25 c
4. Emil Jelen      21. 5. 1947     Vransko 175
5. Marjan Pečovnik    19. 4. 1967     Vransko 130
6. Vladimir Rančigaj   4. 2. 1937      Vransko 52
7. Marjetka Kapus     5. 6. 1971      Ločica pri
                       Vranskem 15
8. Franc Urankar     22. 5. 1960      Zahomce 15
9. Ivan Dolinšek    14. 12. 1954      Jeronim 39
10.Ivan Kokovnik    12. 10. 1953      Stopnik 41
11.Boris Pikl      18. 9. 1967      Tešova 15
---------------------------------------------------------
Št. 006-07/02
Vransko, dne 11. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije občine Vransko
Marko Brišnik l. r.
Člani:
1. Albert Predovnik l. r.
2. Ludvika Čulk l. r.
3. Marija Završnik l. r.
4. Andrej Kapus l. r.
5. Rafael Novak l. r.

AAA Zlata odličnost