Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

318. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2003, stran 579.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 94/02) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 17. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2003
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka dobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,3% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo mesečno.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, financiranje strank v skladu s 1. členom tega sklepa se začne s sprejemom proračuna Občine za leto 2003.
Št. 06202-0069/02
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost