Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

315. Sklep o pomoči za novorojenca, stran 575.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 4. izredni seji dne 30. 9. 2002 sprejel
S K L E P
o pomoči za novorojenca
1. člen
Ta sklep določa pogoje za dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojenca, upravičence pridobitve denarne pomoči, kakor tudi višino denarne pomoči staršem novorojenca z območja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
2. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči imajo starši novorojenca pod pogojem, da je državljan RS in ima stalno bivališče v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
3. člen
Starši novorojenca pridobijo pravico do pomoči, ko občinska uprava pridobi podatke o rojstvu otroka od pristojnega matičnega organa oziroma najkasneje v 90 dneh po rojstvu otroka.
4. člen
V primeru, da starša živita ločeno, je upravičenec do pomoči novorojenca tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma drug od staršev na podlagi pisnega sporazuma.
5. člen
Upravičenec prejme ob rojstvu otroka denarna sredstva v višini 30.000 SIT, kot enkratno denarno oziroma socialno pomoč. Sredstva se nakažejo na hranilno knjižico ali na tekoči račun upravičenca.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 1. 2003.
Št. 152-02/02-1041
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 30. 9. 2002.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša s. r.

AAA Zlata odličnost