Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

303. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2003, stran 562.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 121. člena statuta Občine Križevci uporablja za območje Občine Križevci je Občinski svet občine Križevci na 2. redni seji dne 15. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2003
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Križevci na dan 31. 12. 2002 znaša 131.607 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Križevci znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 10.528 SIT za 1 m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 9.212 SIT za 1 m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in znaša:
– v naselju Križevci 1% ali 1.316 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 1.053 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6% ali 789 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 110/01).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-02-03/03
Križevci, dne 15. januarja 2003.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost