Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

294. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami in premoženjem strank borzno posredniških družb, stran 554.

Na podlagi 89. člena in 7. točke 93. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami in premoženjem strank borzno posredniških družb
1. člen
V drugi alinei 4. člena sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami in premoženjem strank borzno posredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00) se na koncu doda besedilo »ter zagotavlja ustrezno ločitev služb trgovanja od zalednih služb«.
Na koncu 4. člena se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– učinkovito izvajanje predpisov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.«.
2. člen
V tretji alinei drugega odstavka 8. člena se pred besedo »ter« doda naslednje besedilo », zagotavljanja ustrezne ločitve služb trgovanja od zalednih služb«.
Na koncu drugega odstavka 8. člena se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– ukrepe za učinkovito izvajanje predpisov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.«.
3. člen
V drugi alinei drugega odstavka 9. člena se za »ZTVP-1« doda naslednje besedilo »ter iz 31. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02)«.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-1/1-1/2003
Ljubljana, dne 15. januarja 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost