Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

293. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe, stran 554.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 106. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe
1. člen
V tretji alinei drugega odstavka 4. člena sklepa o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe (Uradni list RS, št. 6/00) se pred besedo »ter« doda naslednje besedilo », zagotavljanja ustrezne ločitve služb trgovanja od zalednih služb«.
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– opis ukrepov za učinkovito izvajanje predpisov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 126-1/2-2/2003
Ljubljana, dne 15. januarja 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost