Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

284. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 536.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 91/02) se v prvi alinei 4. člena črta besedilo:
“ter za goriva, ki se rabijo za sežig nevarnih odpadkov v sežigalnicah nevarnih odpadkov”.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec za plačilo takse za goriva za ogrevanje, ki so trošarinski izdelki po zakonu o trošarinah (v nadaljnjem besedilu: trošarinski zavezanec), takso obračunava in plačuje po postopkih in na način, kot da bi bila trošarina. Taksa se obračunava in plača tudi za namene iz 2. točke prvega odstavka 55. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02, v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-01/2000-3
Ljubljana, dne 16. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost