Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5621. Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, stran 14878.

Na podlagi 25.a člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj
1. člen
Ustanovi se Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: služba), ki za Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) opravlja naloge, določene s tem sklepom in drugimi predpisi.
2. člen
Služba ima dve delovni področji, in sicer:
– koordinacijo aktivnosti za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja in
– koordinacijo aktivnosti za izvajanje evropske strukturne in kohezijske politike.
Služba vodi medresorske priprave za pripravo in usklajevanje okvirnih sporazumov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema sredstva iz evropskega proračuna.
Služba opravlja naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada.
Služba usklajuje, spremlja in vrednoti delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb pri izvajanju nalog strukturne politike ter o tem poroča vladi.
Služba vzpostavi in zagotavlja delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje državnega razvojnega programa in enotnega programskega dokumenta.
Služba za vlado opravlja tudi druge strokovne naloge, v skladu s tem sklepom, drugimi predpisi in sklepi vlade.
3. člen
Službo vodi direktor, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade.
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih ima minister pri vodenju ministrstva.
Vlada lahko na predlog predsednika vlade poveri vodenje službe ministru brez resorja, ki izvršuje vse pravice in obveznosti direktorja po tem sklepu.
4. člen
Služba ima dva namestnika direktorja, ki ju imenuje in razrešuje vlada na predlog direktorja službe.
Namestnika imata položaj državnega sekretarja.
5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službi izda direktor službe po predhodnem soglasju vlade najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
6. člen
Prostore in opremo za delovanje službe zagotovi Ministrstvo za gospodarstvo, v primeru večjih prerazporeditev iz Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve pa tudi ta vladna služba. Finančna sredstva za delovanje službe se do sprejema proračuna, v katerega bo služba vključena kot nov proračunski uporabnik, zagotavljajo na postavkah Ministrstva za gospodarstvo in Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve ter Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
7. člen
Delavci se službi praviloma zagotovijo s prerazporeditvami iz Ministrstva za gospodarstvo, Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj, Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in drugih resorjev v skladu s predloženim načrtom o katerem odloči vlada s posebnim sklepom.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-33/2002-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti