Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5616. Sklep o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 14824.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikaciji
I
(1) Na listo zborničnih oziroma ministrskih članov komisij se imenujejo
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga:
1. Alojz Habič;
2. Vojko Robnik;
3. Janez Vidovič;
4. Branko Repe;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji:
1. Metka Kučan;
2. Janja Kambič;
3. Vesna Ovniček;
4. Jožefa Kovač – Šemrl;
5. Ivanka Križman;
6. Darko Malnar;
7. Boštjan Ljubi;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti predelovalec/predelovalka mleka:
1. Silva Hostnik;
2. Slavka Grobelnik;
3. Stojan Ščuka;
4. Nežka Bajt;
5. Majda Tumpej;
6. Irena Kos;
7. Zlatko Jenko;
8. Dušica Jenko;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti predelovalec/predelovalka mesa:
1. Silva Hostnik;
2. Slavka Grobelnik;
3. Irena Kos;
4. Nada Pignar;
5. Stojan Ščuka;
6. Tatjana Šubic;
7. Helena Mrzlikar;
8. Rosvita Arzenšek Pinter;
9. Ivanka Donko;
10. Srečko Horvat;
11. Franc Javornik;
12. Zlatko Jenko;
13. Terezija Meško;
14. Slavica Strelec;
15. Andreja Žolnir;
16. Frančiška Lebarič;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka kruha iz krušne peči:
1. Slavka Grobelnik;
2. Helena Mrzlikar;
3. Terezija Meško;
4. Irena Kos;
5. Ivanka Donko;
6. Nada Pignar;
7. Linda Kogoj;
8. Jožica Vodopivec Rozman;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalec potic iz krušne peči:
1. Slavka Grobelnik;
2. Helena Mrzlikar;
3. Terezija Meško;
4. Irena Kos;
5. Ivanka Donko;
6. Nada Pignar;
7. Linda Kogoj;
8. Jožica Vodopivec Rozman;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti predelovalec/predelovalka sadja:
1. Slavka Grobelnik;
2. Helena Mrzlikar;
3. Terezija Meško;
4. Irena Kos;
5. Branka Lah Gradišnik;
6. Nataša Leban;
7. Slavica Strelec;
8. Milena Štolfa;
9. Frančiška Lebarič;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti čebelar/čebelarka:
1. Franc Javornik;
2. Dušan Meznarič;
3. Stanko Kapun;
4. Vanda Sobočan;
5. Danijel Šavli;
6. Milan Vajda;
7. Jožef Švagelj;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti hišnik vzdrževalec/hišnica vzdrževalka:
1. Alojzij Keber;
2. Igor Stres;
3. Janez Žvan;
4. Ivan Gerič;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu:
1. Marjana Čater;
2. Antonija Ličer;
3. Danica Hrovatič;
4. Marija Miladinovič;
5. Dragica Pogorevc;
6. Neva Tomažič.
II
(2) Na listo sindikalnih članov komisij se imenujejo
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga:
1. Ivan Ervin Grušovnik;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji:
1. Natalija Žagar-Pirc;
2. Miran Čufer;
3. Branko Seničar;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti čebelar/čebelarka:
1. Silvo Posl;
2. Ivan Turnšek;
3. Štefan Smodiš;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti hišnik vzdrževalec/hišnica:
1. Vlado Stopar;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu:
1. Jožica Brodnjak;
2. Marija Hrovat;
3. Marjeta Štrekelj;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka kruha iz krušne peči:
1. Zenon Marn;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka potic iz krušne peči:
1. Zenon Marn;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti predelovalec/predelovalka mleka:
1. Andreja Marguč Kavc;
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti predelovalec/predelovalka mesa:
1. Marija Bezovšek.
III
V soglasju z Državnim izpitnim centrom, predsednika in člane komisije iz I in II točke imenujejo izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij za vsak katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti posebej.
Člani komisij so imenovani za dobo 4 let.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-03-0001/02-431
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti