Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5614. Pravilnik o obrazcu zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve, stran 14791.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in 106/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcu zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazca zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve celodnevnega institucionalnega varstva in pomoči družini na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev).
2. člen
Zahteva za oprostitev plačila storitve se vloži na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
Obrazcu iz prejšnjega odstavka je priloženo navodilo za vpis podatkov, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.
Podatki morajo v obrazec biti vpisani v skladu s tem pravilnikom in navodilom iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Upravičenec mora izpolniti obrazec tako, da vpiše podatke pod oznako I., II., III., IV., V. in VI. v skladu z navodilom iz prejšnjega člena, in sicer podatke o upravičencu, podatke o zakoncu oziroma zunajzakonskem partnerju upravičenca, podatke o materialnem stanju upravičenca, podatke o materialnem stanju zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja upravičenca, podatke o drugih družinskih članih upravičenca in podatke o zavezancih. Obrazec mora izpolniti v celoti, tako da izpolni vsa polja in okenca v obrazcu (razen tistih, ki jih izpolni CSD). V primeru, da upravičenec v posamezno polje podatka ne vpiše, mora polje oziroma okence prečrtati.
Obrazec iz prejšnjega odstavka morata podpisati upravičenec in zakonec oziroma zunajzakonski partner upravičenca.
4. člen
Vsak zavezanec mora izpolniti poseben list obrazca tako, da vpiše podatke pod oznako A, B, C, D in E v skladu z navodilom iz 2. člena tega pravilnika, in sicer podatke o zavezancu, podatke o zakoncu oziroma zunajzakonskem partnerju zavezanca, podatke o materialnem stanju zavezanca, podatke o materialnem stanju zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja zavezanca in podatke o drugih družinskih članih zavezanca. Obrazec mora izpolniti v celoti, tako da izpolni vsa polja in okenca v obrazcu (razen tistih, ki jih izpolni CSD). V primeru, da zavezanec v posamezno polje podatka ne vpiše, mora polje oziroma okence prečrtati.
Obrazec iz prejšnjega odstavka morata podpisati zavezanec in zakonec oziroma zunajzakonski partner zavezanca.
5. člen
Ne glede na določilo prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenec vpiše tudi podatke pod oznako A, B, C, D in E, če te podatke ima, zavezanec in zakonec oziroma zunajzakonski partner zavezanca pa jih s svojim podpisom potrdita.
6. člen
Upravičenec oziroma zavezanec mora predložiti ustrezne dokaze, ki jih od njega zahteva organ, ki vodi postopek.
Podatki, navedeni v zahtevi, se dokazujejo zlasti z naslednjimi dokazi:
– dogovorom o izvajanju storitve ali drugim dokumentom, iz katerega je razvidna vrednost – cena storitve,
– o neto dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej oziroma v drugih obdobjih za upravičenca oziroma zavezanca ter zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja upravičenca oziroma zavezanca,
– o katastrskem dohodku,
– o obdavčljivem premoženju za upravičenca oziroma zavezanca ter zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja upravičenca oziroma zavezanca,
– izpiskom iz zemljiške knjige,
– o preživninski obveznosti in o izplačani preživnini v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej,
– o šolanju za otroke starejše od 15 let,
– drugimi dokazi (npr. pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o razdelitvi in izročitvi premoženja).
Zahtevani dokazi morajo biti predloženi tudi za zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja upravičenca ter za vsakega zavezanca in njegovega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja posebej.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-01-031/02
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti