Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5613. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Korenitka-Pluska in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Trebnje v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta, stran 14790.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Korenitka–Pluska in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Trebnje v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Korenitka–Pluska (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Projektivni atelje Prostor, d.o.o. pod št. projekta 1229/02 v decembru 2002 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Trebnje, ki jih je izdelal Projektivni atelje Prostor, d.o.o. v decembru 2002.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo prometnega omrežja in omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99), in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99) (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Trebnje (Skupščinski dolenjski list št. 19/86, 2/90 in 16/90 ter Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 46/01, 7/02, 65/02 in 91/02).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Trebnje v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
IV
Občina Trebnje mora poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične tretji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Trebnje mora v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje, prostor in energijo vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma da je le-ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/2001-3
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti