Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4470. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Logatec, stran 9788.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 29. redni seji dne 10. 10. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Logatec
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjev oziroma kandidatov na volitvah za člane občinskega sveta in župana Občine Logatec.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov v višini 50 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Organizator volilne kampanje za volitve župana v drugem krogu je upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 20 tolarjev za dobljeni glas.
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana, na njegovo zahtevo, povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o financiranju volilne kampanje v Občini Logatec (Uradni list RS, št. 67/98).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-01/02-3
Logatec, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti