Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice, stran 9771.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/00 in 109/01) ter 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 43. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice se tretji odstavek 1. člena odloka spremeni tako, da se pravilno glasi:
“Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 5,72 SIT.
Vsakokratno spremembo vrednosti točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet s sklepom na predlog strokovne službe pred sprejemom proračunov za naslednje proračunsko obdobje. Pri spreminjanju vrednosti točke je potrebno zagotavljati ohranitev realne vrednosti.“
2. člen
V 2. členu se v tretjem stavku za besedami “Davčnega urada Kranj“ besedico “katero“ nadomesti z besedicama “ki jo“ Občina Jesenice pooblasti ...
3. člen
Četrta točka Tarifne številke 6 se spremeni tako, da se pravilno glasi:
“Točke pod zap. št. 1., 2. in 3. se pomnožijo s faktorjem 1,5 za svetlobne reklamne table.“
4. člen
Peta točka Tarifne številke 6 se spremeni tako, da se pravilno glasi:
“Točke pod zaporedno številko 1., 2. in 3. se pomnožijo s faktorjem 1 za reklamne napise na obojestranskih tablah, katerih besedilo je na obeh straneh table popolnoma enako.“
5. člen
Pojasnilo št. 3. pri tarifni številki 6 se spremeni tako, da se pravilno glasi:
“Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene humanitarne in izobraževalne organizacije, ko opravljajo dejavnost nekomercialnega namena in v drugih primerih, katere oprosti plačila župan na podlagi vloge stranke in mnenja komunalne direkcije.“
6. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v tarifi komunalnih taks, se v pojasnilu k tarifni številki 6 doda nova 12. točka, ki se glasi:
“Plačila komunalne takse so oproščene pravne osebe, ki so oproščene plačila takse za plakatiranje po dodatku k soglasju k pogodbi o postavitvi in vzdrževanju in trženju reklamnih panojev, ki je sklenjena med JEKO-IN, javnim komunalnim podjetjem, d.o.o., Jesenice in AMICUS d.o.o.“
7. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v tarifi komunalnih taks, se v pojasnilu k tarifni številki 6 doda nova 13. točka, ki se glasi:
“Več manjših tabel, ki tvorijo smiselno celoto in pripadajo enemu taksnemu zavezancu se štejejo kot en taksni predmet. Osnova za obračun komunalne takse v takem primeru je skupna površina nosilca teh tabel (kozolec, izložbeno okno, fasada ...).“
8. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice, v tarifi komunalnih taks, se v pojasnilu k tarifni številki 6 doda nova 14. točka, ki se glasi:
“Usmerjevalne table v velikosti do 0,36 m2 brez napisa firme ali logotipa so oproščene plačila komunalne takse.“
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo se s 1. 1. 2003.
Št. 417-303/2002
Jesenice, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti