Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4460. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Celje, stran 9765.

Župan Mestne občine Celje je na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) sprejel
P R A V I L N I K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Celje
1. člen
S tem pravilnikom se določa način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Mestni občini Celje.
2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijo v Mestni občini Celje so:
– fizične osebe, ki so z namenom telefonskega priključka od 1974 do 1. januarja 1995 sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.,
– pravne osebe, ki so z namenom telefonskega priključka od 1974 do 1. januarja 1995 sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.
3. člen
Zahtevek za vračilo vlaganj vložijo upravičene osebe v roku 4 mesecev po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, iz 7. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu.
4. člen
Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj le s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
5. člen
Upravičenci do vračila vlaganj podpišejo z državnim pravobranilstvom pisno poravnavo, iz katere bo razvidna višina sorazmernega deleža do vračila.
6. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca po objavi poziva iz 3. člena tega pravilnika posebno komisijo.
7. člen
Mestna občina Celje objavi na podlagi sklenjenih pisnih poravnav na krajevno običajen način seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.
8. člen
Upravičencem bo vrnjen sorazmerni delež od zneska, ki ga bo Mestna občina Celje prejela iz Sklada za vračanje v javno infrastrukturo.
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov, iz sklenjene pisne poravnave iz 2. in 3. točke 8. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
9. člen
Z izplačevanjem vračila vlaganj bo Mestna občina Celje začela 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijo.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34500-0002/2002
Celje, dne 5. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti