Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4446. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih v sestavo sveta imenuje Državni zbor Republike Slovenije kot predstavnike uporabnikov na predlog invalidskih organizacij in na predlog humanitarnih organizacij (dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč), stran 9745.

Po sklepu 2. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17. oktobra 2002 objavljam
J A V N I P O Z I V
za predlaganje kandidatov za člane Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih v sestavo sveta imenuje Državni zbor Republike Slovenije kot predstavnike uporabnikov na predlog invalidskih organizacij in na predlog humanitarnih organizacij (dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč)
1. Odlok o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO; Uradni list RS, št. 9/98), v 11. členu določa, da imenuje predstavnike uporabnikov v Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji Državni zbor, in sicer po enega na predlog Rdečega križa Slovenije, Slovenskega karitasa in Gorske reševalne službe. Štirinajst predstavnikov imenuje na predlog invalidskih organizacij, osem predstavnikov imenuje na predlog humanitarnih organizacij (dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč).
2. Mandatno-volilna komisija Državnega zbora poziva:
a) invalidske organizacije, da posredujejo predloge kandidatov za štirinajst predstavnikov uporabnikov izmed invalidskih organizacij;
b) humanitarne organizacije (dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč), da posredujejo predloge kandidatov za osem predstavnikov uporabnikov izmed humanitarnih organizacij (dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč).
Na podlagi posredovanih predlogov bo Mandatno-volilna komisija Državnega zbora oblikovala predlog kandidatov in ga posredovala v odločitev Državnemu zboru Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
invalidske organizacije, ki:
– so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije (Uradni list RS, št. 2/2002) razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322;
– izvajajo posebne socialne programe in storitve na državni ravni;
– v katere se lahko vključijo invalidi s celotnega območja države;
humanitarne organizacije (dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč), ki:
– so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije (Uradni list RS, št. 2/2002) razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.323 in N/85.324;
– izvajajo programe za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov in
– v katere se lahko vključijo posamezniki s celotnega območja države.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje pisna izjava pooblaščene osebe organizacije o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik uporabnikov invalidske organizacije ali kot predstavnik uporabnikov humanitarne organizacije (dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč).
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče, izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 3 in točko 4 posredujte na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, do vključno 20. novembra 2002.
Št. 412-01/96-21/35
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.
Jožef Školjč l. r.
Predsednik
Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti