Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4445. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002, stran 9740.

Na podlagi 3. člena uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02 in 61/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvi odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02, 61/02 in 80/02) se v 2. členu:
1. točka spremeni tako, da se glasi:
“1. proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije do višine 30,472.000 SIT, in sicer:
– za vzpostavitev evidence ter katastra za agromelioracije do 2,400.000 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje agromelioracij do 7,200.000 SIT,
– za izvedbo del na območju Upravne enote Ptuj do 18,882.000 SIT;“,
2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč do višine 122,881.496 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 64,918.131 SIT,
– za sanacijo hidromelioracijskih sistemov, ki so v državni lasti za upravičence, ki bodo najpozneje do 22. oktobra 2002 predložili zahtevane dokumente, ki jih po soglasju ministra potrdi direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja do 21,369.246 SIT,
– za sofinanciranje II. faze vzpostavitve katastra hidromelioracijskih sistemov in naprav do 1,200.000 SIT,
– za storitve priprave potrebnih podpor za izvedbo odmere nadomestila za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov do 17,600.000 SIT,
– za pripravo podzakonskih aktov in strokovnih podlag za področje hidromelioracij do 17,794.119 SIT;“.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
“Za realizacijo ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki so vključeni v načrt razvojnih programov, se lahko v breme ustreznih proračunskih postavk prevzame obveznosti v okviru 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na posamezni proračunski postavki za leto 2003, in v skladu z 2. točko drugega odstavka 15. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01, 111/01, 30/02, 64/02 in 67/02).“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-12
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti