Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4443. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica, stran 9738.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Osilnica, ki ga je izdelal ARHA, d.o.o., Črnomelj, pod št. 02/12 z dne 26. 9. 2002, in je na vpogled pri Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega naslednje nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice, ureditev vozišča, deviacijo poljske poti in zunanjo ureditev, in sicer na zemljišču, parc. št. 3534/1, 1063, 1062, 1059, 1055/3, 1055/1, 1054, 1050/1, 1055/2, 1050/2, 3534/2, vse k.o. Osilnica.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz parcelacijskega načrta Osilnica v M 1:1000, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture,
– deviacijo poljske poti in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe, izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-5
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti