Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4440. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 9736.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 4. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko akcij krajevnih skupnosti od leta 1974 do 1. januarja 1995, združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja. Upravičenci so tudi pravne osebe, ki so v času usmerjene stanovanjske gradnje ali priprave občinskih zemljišč za gradnjo delno ali v celoti financirale izgradnjo navedenega omrežja.
3. člen
Komisija, ki jo imenuje župan izmed občinske uprave in predstavnikov krajevnih skupnosti, v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka, pripravi podrobnejši seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje od leta 1974 do 1. januarja 1995.
Pri sestavi seznama komisija upošteva arhivsko dokumentacijo krajevnih skupnosti, sklenjene dogovore o združevanju sredstev in dela fizičnih oseb in sredstev, ki so jih krajevne skupnosti združevale za te namene, kot tudi sredstva, ki so bila vložena v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja od takratnih pravnih oseb, oziroma njihovih pravnih naslednic, ki so v okviru stanovanjske gradnje ali priprave zemljišč za gradnjo prispevale sredstva za izgradnjo navedenega omrežja.
Seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen način.
4. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih dogovorov o združevanju sredstev in dela po posameznih krajevnih skupnostih in na osnovi pogodb sklenjenih med fizičnimi osebami in krajevnimi skupnostmi ob upoštevanju določb 4. člena zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – v nadaljevanju: zakon (Uradni list RS, št. 58/02).
Za pravne osebe iz 2. člena tega odloka se sorazmerni delež ugotavlja na podlagi sklenjenih pogodb.
5. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca. Pogodbena vrednost se dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-52/02
Šmarje pri Jelšah, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti