Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4433. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica, stran 9727.

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) ter na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 33. redni seji 30. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se določa delna povrnitev stroškov za volitve organizatorjem volilne kampanje ali kandidatom/kam (v nadaljnjem besedilu: kandidatom) na volitvah za člane/ice občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: člane) oziroma župana/je (v nadaljevanju: župana) Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila posredovanega občinskemu svetu in računskemu sodišču po 19. in 19.a členu zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, 62/94 in 17/97).
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 40 tolarjev za dobljeni glas, so upravičeni organizatorji volilne kampanje, oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer skupni znesek povrnjenih volilnih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnih iz predloženega poročila.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata povečajo še za 20 tolarjev za dobljen glas posameznega volilnega upravičenca na ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člana občinskega sveta ali za župana se volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje v 3 mesecih po predložitvi zahtevka in poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z 19. in 19.a členom zakona o volilni kampanji ter na osnovi sklepa občinskega sveta o potrditvi poročila.
Iz predloženega poročila mora biti razvidna poraba sredstev, specificiranih po vrstah stroškov za volilno kampanjo za člana občinskega sveta ali za župana, na območju Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V primeru nadomestnih ali naknadnih volitev članov občinskega sveta oziroma naknadnih volitev župana, se za določitev delnega povračila volilnih stroškov uporabi višina zneska, dovoljene porabe na volilnega upravičenca, skladno z 2. in 3. členom tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S sprejemom tega odloka pa preneha veljati odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 65/98)
Št. 10/032-01/33-5/2002
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti