Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4429. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 9724.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 odl. US RS, 26/99, 59/99 – odl. US RS in 70/00), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 5/96, 9/99, 56/99, 22/00), 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98 in 31/00, 33/00 in 24/01), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Ribnica na 21. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo
1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 68/01) se za 7. členom doda nov 7.a člen:
V primeru okvar na objektih in napravah javnega vodovoda mora pravna in fizična oseba kot lastnik zemljišča, kjer se nahajajo objekti in naprave vodovodne infrastrukture, dovoliti upravljavcu vodovoda dostop do njih po najkrajši možni poti in odpravo okvar ali pomanjkljivosti.
Upravljavec vodovoda mora po odpravi okvare zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje in lastniku na njegovo zahtevo povrniti povzročeno škodo na kulturi.
V primeru, ko upravljavec ugotovi, da je na vodovodni infrastrukturi nelegalno opravljen poseg, npr. podporni zidovi na cevovodu, ograje, garaže in ostali pomožni zidani objekti, ni dolžan vzpostaviti prvotnega stanja.
2. člen
V prvem odstavku 56. člena se doda 8. točka, ki se glasi:
8. ne dovoli upravljavcu vodovoda dostopa do objektov in naprav javnega vodovoda po najkrajši možni poti za odpravo okvar in pomanjkljivosti.
V drugem odstavku 56. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
1. ne izpolnjuje obveznosti iz 7.a in 48. člena tega odloka.
V drugi vrstici tretjega odstavka in drugi vrstici četrtega odstavka 56. člena se besedna zveza »iz 1. do 7. točke prvega odstavka 56. člena« spremeni in glasi: iz 1. do 8. točke prvega odstavka 56. člena.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-324-01-1/2001
Ribnica, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti