Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4421. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2001, stran 9721.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01, 65/02) je Občinski svet občine Litija na 37. seji dne 30. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2001, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2001 izkazuje:
                               SIT
– bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                   1.811,005.592,42
– odhodki                    1.839,024.710,59
– proračunski primanjkljaj            –28,019.118,17
– račun finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev              100.367,30
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        –
– prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev             100.367,30
– račun financiranja
– zadolževanje                   30,110.367,00
– odplačila dolga                 27,489.534,80
– zmanjšanje sredstev na računih         –25,297.918,67
– bilanca sredstev rezerv
– prihodki                     11,978.930,54
– odhodki                      2,431.619,60
– presežek                     9,547.310,94
– premoženjska bilanca
– sredstva                   5.711,675.000,00
– obveznosti in lastni viri           5.711,675.000,00
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-16/02
Litija, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti