Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4417. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Laško, stran 9719.

Na podlagi 154. in 155. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 25. seji dne 2. 10. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Laško
1. člen
V statutu Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) se v prvem in drugem odstavku 7. člena beseda »Breze« nadomesti z besedo »Šentrupert«.
2. člen
V 39. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata župana in razpisa volitev do izvolitve novega župana«.
3. člen
V 44. členu se spremeni in dopolni tretji odstavek, ki na novo glasi:
»Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, mu mandat preneha z dnem razrešitve«.
4. člen
V zadnjem odstavku 64. člena se besedna zveza »s svojim sklepom« nadomesti z besedno zvezo »z odlokom«.
5. člen
V 106. členu se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno predhodno pridobiti soglasje župana, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino«.
6. člen
V drugem odstavku 134. členu se besede »v uradnem glasilu« nadomestijo z besedami »v Uradnem listu Republike Slovenije«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/02
Laško, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti