Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4414. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 9716.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter 17. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99, 108/01) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 24. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Gornji Petrovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Na podlagi določb 40. in 41. člena zakona o državnem svetu, izvoli Občinski svet občine Gornji Petrovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
II. POSTOPEK PREDLAGANJA IN IZVOLITEV ELEKTORJA TER KANDIDATOV ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta.
Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih voli.
Kandidati za elektorja je lahko polnoleten državljan RS, ki ima poslovno sposobnost in stalno prebivališče na območju Občine Gornji Petrovci.
5. člen
Kandidate za člana državnega sveta lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta.
Predlagatelji morajo k predlogu priložiti tudi soglasje kandidata o sprejemu kandidature.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Na podlagi predlogov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja seznam kandidatov za predstavnike po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu občine najpozneje do 18. 10. 2002.
7. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
10. člen
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziroma za elektorja določen župan se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
11. člen
Občinski svet mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti volilni komisiji volilne enote št. 8 podatke o izvoljenem elektorju ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Predloge kandidatov za elektroja oziroma za člana državnega sveta za splošne volitve 27. novembra 2002 posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najpozneje v roku 5 dni od dneva sprejetja teh pravil.
14. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve 27. novembra 2002.
Št. 006-05/02-2
Gornji Petrovci, dne 9. oktobra 2002.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti