Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4401. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2002, stran 9698.

Na podlagi 95. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2002
1. člen
Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2002 prevzemajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Republike Slovenije za leto 2002 do vključno:
1. srede, 23. oktobra 2002 za investicije in
2. četrtka, 14. novembra 2002 za vse ostale izdatke (vključno subvencije).
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. v breme donacij ter sredstev lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se financirajo iz donacij in
3. za stroške, povezane s službenimi potovanji.
Prerazporejanje pravic porabe, potrebnih za prevzemanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena, ki se izvaja skladno z 9. in 10. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01 in 64/02), je dovoljeno do vključno 23. oktobra 2002.
2. člen
Neposredni uporabniki lahko do 31. decembra 2002 prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, skladno s 15. členom in tretjim odstavkom 37. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003.
3. člen
Ne glede na določbe 97. in 99. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 53/02 in 80/02 – popr.; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) morajo neposredni uporabniki obvestiti Ministrstvo za finance o prevzetih obveznostih iz:
– 1. točke 1. člena tega navodila do vključno četrtka, 24. oktobra 2002 do 17. ure in
– 2. točke 1. člena tega navodila do vključno petka, 15. novembra 2002 do 17. ure.
Kasneje evidentirane prevzete obveznosti se štejejo kot obveznosti, prevzete v breme proračuna naslednjega leta.
Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, ki jih določa pravilnik.
Neposredni uporabniki morajo predložiti:
– odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do vključno četrtka, 5. decembra 2002 in
– zahtevke za izplačilo do vključno torka, 10. decembra 2002.
4. člen
Med prejemke proračuna leta 2002 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno 31. decembra 2002.
Med izdatke proračuna ter med izdatke neposrednih uporabnikov se vključujejo vsi izdatki, ki so za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2002, izplačani iz proračuna oziroma nakazani neposrednim uporabnikom do vključno 31. decembra 2002.
Obveznosti v breme proračuna leta 2002 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2003.
5. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2002.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14587/02
Ljubljana, dne 15. oktobra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti