Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4398. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, stran 9693.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
1. člen
V 2. členu sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98 in 65/99) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Skrajšano ime je: GeoZS.“.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
“Ime zavoda v angleškem imenu: Geological Survey of Slovenia.“.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.“.
3. člen
Prva alinea drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije (enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, prostor in energijo, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;“.
4. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo “Ministrstva za znanost in tehnologijo“ nadomesti z besedilom “ministrstva, pristojnega za znanost“.
V četrtem odstavku se besedilo “Ministrstva za okolje in prostor“ ter “Ministrstva za gospodarske dejavnosti“ nadomesti z besedilom “ministrstva, pristojnega za okolje, prostor in energijo“ ter “ministrstva, pristojnega za gospodarstvo“.
5. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.“.
6. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
“16. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.“.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-09/2001-5
Ljubljana, dne 8. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti