Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002

Kazalo

4142. Pravilnik o homologiranju avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje (št. 66.00), stran 9185.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o homologiranju avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje (št. 66.00)
1     SPLOŠNO
1.1    Avtobusi, namenjeni za prevoz več kot 16 potnikov,
      morajo biti homologirani skladno s tem pravilnikom.
 
2     PODROČJE UPORABE
2.1    Predpisi tega pravilnika veljajo za konstruiranje in 
      izvedbo nadgradenj vozil za prevoz potnikov v javnem 
      prometu, ki imajo poleg vozniškega več kot 16 sedežev 
      ali stojišč.
 
3     ZAHTEVE
3.1    Splošne zahteve
3.1.1   Nadgradnja vozila mora imeti zadostno trdnost, da med 
      preskusom oziroma preračunom po točki 3. 2 in po 
      njem:
3.1.1.1  noben deformiran del vozila ne štrli v prostor za 
      preživetje po točki 3.3 in
3.1.1.2  noben del prostora za preživetje ne sega izven 
      deformiranega dela nadgradnje avtobusa.
3.1.2   Predpisi iz točke 3.1.1 veljajo za celotno 
      nadgradnjo, vključno z vsemi nosilnimi deli, nosilci 
      in oblogami, s trdnimi štrlečimi deli, kot so police 
      za prtljago, naprave za prezračevanje in podobno,
      vendar pa to ne velja za vmesne in ločilne stene ter 
      druge nosilce, ki ojačujejo nadgradnjo, kot tudi ne 
      za trdno vgrajene elemente, kot so kuhinjske niše ali 
      stranišča.
3.1.3   Pri zgibnih avtobusih mora vsak togi del avtobusa 
      ustrezati zahtevam iz točke 3.1.1.
3.2    Postopek preskušanja
3.2.1   Vsak tip vozila se preskusi po eni od naslednjIh 
      metod, ki jo izbere proizvajalec vozila, in sicer s:
3.2.1.1  preskusom s prevračanjem celotnega vozila po 
      postopku, kot ga določa dodatek št. 3 k Pravilniku 
      ECE R 66.00;
3.2.1.2  preskusom s prevračanjem dela nadgradnje oziroma 
      posameznih odsekov nadgradnje, ki so reprezentančni 
      za celotno nadgradnjo, po postopku, kot ga določa 
      dodatek št. 4 k Pravilniku ECE R 66.00;
3.2.1.3  udarnim preskusom z nihalom na delu nadgradnje 
      oziroma na posameznih odsekih nadgradnje po postopku, 
      kot ga določa dodatek št. 5 k Pravilniku ECE R 66.00, 
      ali
3.2.1.4  preskusom trdnosti nadgradnje z izračunom po 
      postopku, kot ga določa dodatek št. 6 k Pravilniku 
      ECE R 66.00.
3.2.2   Če s postopki po točki 3.2.1.2, 3.2.1.3 ali 3.2.1.4 
      ne moremo ugotoviti bistvenih razlik med posameznimi 
      deli nadgradnje (na primer: klimatska naprava na 
      strehi), je treba homologacijskemu organu predložiti 
      rezultate dodatnih preskusov oziroma izračunov. Če pa 
      teh dodatnih informacij ni, lahko homologacijski 
      organ zahteva izvedbo preskusa s prevračanjem 
      celotnega vozila (točka 3.2.1.1).
3.3    Prostor za preživetje
3.3.1   Prostor za preživetje v smislu točke 3.1.1 je prostor 
      znotraj potniškega prostora, ki nastane, ko prečno 
      navpično ravno ploskev, prikazano v sliki 1a točke 
      7.1 Pravilnika ECE R 66.00, premikamo v ravni smeri 
      tako, da se točka “R” iz omenjene slike premakne iz 
      točke “R” zadnjega zunanjega sedeža preko vseh “R” 
      točk vmesnih zunanjih sedežev v točko “R” prednjega 
      zunanjega sedeža, kot to kaže skica 1b točke 7.1 
      Pravilnika ECE R 66.00.
3.3.2   V skici 1b točke 7.1 Pravilnika ECE R 66.00 prikazane 
      lege točk “R” se nahajajo 500 mm nad podom vozila, 
      300 mm od notranjega roba bočne stene vozila in 100 
      mm pred naslonom sedeža v srednji vzdolžni ravnini 
      zunanjih sedežev.
 
4     PRESKUŠANJE VOZIL GLEDE TRDNOSTI NJIHOVE NADGRADNJE
4.1    Preskušanje vozil glede trdnosti njihove nadgradnje v 
      smislu tega pravilnika lahko opravi samo pooblaščeni 
      laboratorij v skladu z določili Pravilnika ECE R 
      66.00. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu 
      enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno 
      priznavanje homologacije opreme in delov motornih 
      vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K 
      temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila 
      tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne 
      pogodbe, št. 15/92).
4.2    Pravilnik ECE R 66.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v 
      angleškem jeziku) v Sektorju za vozila Direkcije 
      Republike Slovenije za ceste v Ljubljani.
 
5     HOMOLOGACIJA VOZIL GLEDE TRDNOSTI NJIHOVE NADGRADNJE
5.1    Homologacija vozil glede trdnosti njihove nadgradnje 
      v smislu tega pravilnika in s tem v zvezi izdani 
      dokumenti morajo biti izdelani skladno s Pravilnikom 
      ECE R 66.00. Homologacijski organ v Republiki 
      Sloveniji je Direkcija Republike Slovenije za ceste.
 
6     POSTOPEK PREVERJANJA
6.1    Ustreznost vozil v skladu s tem pravilnikom se 
      preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o 
      homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98).
 
7     VELJAVNOST
7.1    Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
      odredba o homologiranju avtobusov glede trdnosti 
      njihove nadgradnje (št. 66.00) – (Uradni list RS, št. 
      55/96)
7.2    Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
      Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se:
7.2.1   od 13. februarja 2004 za nove homologacije tipa 
      vozila;
7.2.2   od 13. februarja 2005 za nova vozila in
7.2.3   od 13. februarja 2007 za vsa vozila, ko se prvič 
      registrirajo v Republiki Sloveniji.
Št. 2640-7/2002
Ljubljana, dne 9. septembra 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost