Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002

Kazalo

4139. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, stran 9182.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav
1. člen
V uredbi o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/02) se v 3. členu 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. biomasa so proizvodi iz rastlin in njihovih delov, ki izvirajo iz kmetijstva ali gozdarstva in se lahko z namenom energetske izrabe uporabljajo kot gorivo, in naslednji odpadki, ki se uporabljajo kot gorivo:
– rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva,
– rastlinski odpadki, ki nastajajo v industrijskih obratih za proizvodnjo hrane, če se pridobljena toplota uporablja,
– vlaknati rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne papirne kaše in iz proizvodnje papirja iz papirne kaše, če gre za sosežig na kraju proizvodnje in se s sosežiganjem pridobljena toplota uporablja,
– odpadna pluta,
– odpadki iz lesa razen tistih, ki lahko zaradi obdelave lesa z zaščitnimi sredstvi in premazi vsebujejo halogenirane organske spojine ali težke kovine in so predvsem odpadki pri graditvi ali rušenju objektov;«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-01/2002-2
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost