Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3795. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe, stran 8514.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94, 73/94, 88/99, 90/99, 102/99, 113/00 – odl. US, 35/01 in 79/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi višine prispevka za RTV programe
1. člen
Mesečni prispevek za televizijski in radijski program Radiotelevizije Slovenija, ki ga plačujejo uporabniki radijskih in TV sprejemnikov v pavšalnem znesku, se spremeni in znaša:
1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov
a) Zavezanci – fizične osebe plačujejo mesečni prispevek za vse svoje TV in radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem znesku 2.467 SIT.
b) Če ima zavezanec za zasebno rabo le radijski sprejemnik oziroma sprejemnike, plačujejo mesečni prispevek v višini 729 SIT.
Po ceni, ki velja za fizične osebe pod a) in b) plačujejo prispevek tudi pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, vendar za vsak TV in radijski sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost.
2. Za javno rabo RTV sprejemnikov
a) Pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, in ki imajo TV in radijske sprejemnike v svojem poslovnem prostoru, kot so: gostinski lokal, hotel, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, mesečni pavšalni prispevek v višini 6.981 SIT. V primeru več takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30%.
b) Če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, znaša pavšalni prispevek 2.615 SIT.
c) Hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsakih prvih 10 TV sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalni mesečni prispevek v znesku 10.472 SIT, za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa 519 SIT. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60% prodajnega nočitvenega učinka oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50% mesečnega zneska prispevka.
3. Cene iz 1. in 2. točke so najvišje drobnoprodajne cene.
2. člen
Plačila prispevka so oproščene skupine zavezancev v skladu s 15.a členom zakona o Radioteleviziji Slovenija.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe (Uradni list RS, št. 70/01).
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. septembra 2002.
Št. 384-03/2001-5
Ljubljana, dne 26. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost