Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3786. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velike Lašče, stran 8503.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99, 30/01, 93/01) in 57. člena poslovnika Občinskega sveta občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99, 30/01) ter na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je Občinski svet občine Velike Lašče na 25. redni seji dne 22. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velike Lašče
1
V Občinsko volilno komisijo občine Velike Lašče se imenujejo:
za predsednika: Bogomir Samsa, let. roj. 1930, stanujoč Dolnje Retje 5, 1315 Velike Lašče
za namestnika predsednika:
Irma Kirin Zakrajšek, let. roj. 1964, stanujoča Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče
za člana:
Meta Klančar, let. roj. 1960, stanujoča Turjak 53, 1311 Turjak
za namestnika člana:
Jože Uršič, let. roj. 1953, stanujoč Ščurki 3, 1311 Turjak
za člana:
Alojz Žužek, let. roj. 1969, stanujoč Podulaka 7, 1315 Velike Lašče
za namestnika člana:
Franc Debeljak, let. roj. 1970, stanujoč Male Lašče 24, 1315 Velike Lašče
za člana:
Nataša Čeč Gruden, let. roj. 1970, stanujoča Grič 20, 1315 Velike Lašče
za namestnika člana:
Majda Novak, let. roj. 1963, stanujoča Hlebče 5, 1315 Velike Lašče
2
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu RS.
Št. 25/3
Velike Lašče, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost