Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3777. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tišina, stran 8498.

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in na podlagi določil zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Tišina na 39. redni seji dne 23. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tišina
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov občinskega sveta, število članov, ki se voli v posamezni volilni enoti in ureja druga vprašanja v zvezi z oblikovanjem volilnih enot.
2. člen
Občinski svet občine Tišina šteje petnajst članov. Za volitve članov občinskega sveta se občina razdeli na tri volilne enote.
1. Volilna enota Tišina obsega naselja: Gradišče, Murski Črnci, Petanjci, Tišina, Tropovci. Voli se osem članov.
2. Volilna enota Gederovci obsega naselja: Gederovci, Krajna, Murski Petrovci, Sodišinci, Borejci, Rankovci in Vanča vas. Voli se šest članov.
3. Volilna enota obsega celo občino za pripadnike romske skupnosti. Voli se en član.
3. člen
Za volitve župana Občine Tišina je volilna enota območje celotne občine.
4. člen
Volitve v Občinski svet občine Tišina vodi in izvaja Občinska volilna komisija občine Tišina.
5. člen
Volitve članov občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti vodi in izvaja posebna občinska volilna komisija.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Tišina (Uradni list RS, št. 62/98).
Št. 032-16/02
Tišina, dne 27. avgusta 2002.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost