Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3772. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Škofljica, stran 8497.

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 7. izredni seji dne 20. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Škofljica
1. člen
S tem sklepom se na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji določa višina delne povrnitve stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah za člane občinskega sveta in župana Občine Škofljica.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 40 tolarjev za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali v prvem krogu.
V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana, sta kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do delne povrnitve stroškov volilne kampanje še za dodatnih 20 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za občinski svet ali za volitve župana se na pisno zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Škofljica v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu Občine Škofljica.
Št. 00607/06/02/25-4
Škofljica, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost