Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3771. Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002, stran 8496.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 11.a člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju (Uradni list RS, št. 30/02) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 7. izredni seji dne 20. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002
1. člen
S tem sklepom se določi način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za volitve v občinski svet in župana Občine Škofljica.
2. člen
Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, sami kandidati in drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje so dolžni občini najkasneje do 5. 10. 2002 pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2002. Prijave pošljejo na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Delitev oglasnega prostora na panojih se določi z javnim žrebanjem. Na žrebanju so prisotni predstavniki kandidatov.
Javno žrebanje bo dne 7. 10. 2002 ob 18. uri v prostorih Občine Škofljica.
4. člen
Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate žigosati pri Občinski upravi občine Škofljica.
Občina Škofljica je dolžna zagotoviti vsem organizatorjem plakatiranja enako število plakatnih mest.
Nežigosane plakate se odstrani na stroške izvajalca plakatiranja.
5. člen
Nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih mestih:
I. kozolčkih po posameznih naseljih na območju Občine Škofljica,
II. občinskih panojih, velikosti 1,5 m x 2,0 m, ki so nameščeni:
– pred prostori KS Lavrica,
– na zelenici pred občinsko stavbo na Škofljici,
– pred gasilskim domom na Pijavi Gorici,
– pred gasilskim domom v Želimljem.
6. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb ter drugih objektov in zemljišč, za kar se uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
7. člen
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
Zaradi načela enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje smejo imeti vsi plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih mestih iz 5. člena tega sklepa, velikost do 50 cm x 70 cm.
8. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in ves ostali propagandni material s plakatnih mest. V nasprotnem primeru ga bo odstranil upravljavec na njihove stroške.
9. člen
Način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje, navedeni v predhodnih členih, veljajo tudi za volitve predsednika države in volitve v državni svet.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu Občine Škofljica.
Št. 00607/07/02/25-4
Škofljica, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost